ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2021

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Επιδότηση επιτοκίων έως τον Ιούνιο 2021

 

Τα κονδύλια τα οποία αφορούν δαπάνη για νέα στεγαστικά δάνεια φτάνουν μέχρι το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ και η δαπάνη για τα επιχειρηματικά δάνεια μέχρι το ποσό των 180 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη πως για 9 μήνες των δύο Σχεδίων επιδότησης των επιτοκίων για νέο δανεισμό θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τα 225 εκατ. ευρώ, τώρα το κράτος θα πρέπει να εγκρίνει μεγαλύτερο κονδύλι για να καλύψει και το δανεισμό του 2021. Εκτιμάται πως αν είναι βάσει των μεγεθών του 2020, το πρόσθετο κονδύλι που θα πρέπει να αποδεσμευθεί για να προχωρήσει ένα τέτοιο Σχέδιο θα είναι περίπου στα 70 – 75 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αποτελέσουν εργαλείο στήριξης της οικονομίας για τη διάρκεια της πανδημίας. Ο σκοπός του Σχεδίου που αφορά επιχειρηματικά δάνεια, είναι να δώσει ρευστοτική ώθηση στους αυτοτελώς εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και να καλύψουν τις ανάγκες των κεφαλαίων κίνησης ή των επενδύσεών τους, ενώ το Σχέδιο που αφορά τα στεγαστικά δάνεια είναι για να δώσει ώθηση στα νοικοκυριά να συνάψουν δάνεια με σκοπό την ιδιοκατοίκηση. Την ίδια ώρα, το μέτρο αναμένεται να βοηθήσει αρκετά και τις τράπεζες και τη διάθεση της ρευστότητάς τους στην αγορά σε μια περίοδο που η αγορά είναι «κουμπωμένη» λόγω της πανδημίας που την πλήττει. Μην ξεχνάμε πως η πανδημία βρήκε τις τράπεζες με περίσσια ρευστότητα στους ισολογισμούς τους που πρέπει να τη διαθέσουν στην αγορά. Το ζήτημα είναι πλέον οι τράπεζες να μην διαθέσουν τη ρευστότητα αυτή δίχως τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας και να μην επαναπαυτούν στο ότι αφού η Κυβέρνηση «πληρώνει» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια μπορεί να δοθεί δανεισμός και σε μη βιώσιμους δανειολήπτες.

Η πρόκληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εξάλλου για την Κύπρο είναι ακόμα υπαρκτή. Τραπεζικές πηγές σχολίασαν θετικά στην «Κ» την απόφαση της επέκτασης του Σχεδίου μέχρι και τον Ιούνιο του 2021, καθώς θα βοηθήσει και τις τράπεζες και τα νοικοκυριά, αλλά και τομείς που χρειάζονται στήριξη, όπως ο κατασκευαστικός τομέας. Ταυτόχρονα, ανάφεραν πως, με αυτό τον τρόπο, θα επιμηκυνθεί η περίοδος στην οποία ένας δανειολήπτης θα λάμβανε το δάνειο. Πώς το ερμήνευσαν; «Φέτος, η συνολική τραπεζική δανειοδότηση παρά την πανδημία και το lockdown έχει πάει πάρα πολύ καλά. Το μέτρο της επιδότησης επιτοκίων για το 2020 βοήθησε αρκετά τις τράπεζες, μπορεί όμως κάποιοι να προσέτρεξαν να λάβουν δανεισμό που είχαν προγραμματίσει εντός του 2021 και να τον έλαβαν εντός του 2020. Ως ενέργεια ήταν θετική προς εμάς, εντούτοις το 2021 παρέμενε μετέωρο αναφορικά με το ενδιαφέρον που θα υπήρχε για φρέσκο δανεισμό την ώρα που δεν θα υπήρχε και η πρόσθετη βοήθεια από το κράτος. Μετά την εξέλιξη της επέκτασης του Σχεδίου οι ανησυχίες έχουν εν πολλοίς διαλυθεί για την ώρα», ανάφερε χαρακτηριστικά τραπεζική πηγή.

Τα σχέδια

Το εξαγγελθέν σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, αποσκοπεί στη στήριξη των νοικοκυριών για σύναψη δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Αφορά νέα δάνεια για σκοπούς δημιουργίας πρώτης κατοικίας, καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από την 1/03/2020 – 31/12/2020 (πλέον και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2021), από 10 κυπριακές τράπεζες που συμμετέχουν στο σχέδιο και εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της Κυβέρνησης. Το ύψος του δανείου του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 χιλιάδες ευρώ, διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου θα είναι για περίοδο τεσσάρων ετών, και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαίες μονάδες (150 μονάδες βάσης). Τέλος, το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός δυο ετών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από την τράπεζα. Όσον αφορά στο δεύτερο Σχέδιο, αφορά το σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια, του οποίου στόχος είναι η βελτίωση των προοπτικών παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και αυτοτελώς εργαζομένων. Καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020 (πλέον και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2021), από οποιαδήποτε συμμετέχουσα τράπεζα και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις. Εξαιρούνται τα νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων. Η διάρκεια επιδότησης του επιτοκίου φτάνει τα τέσσερα έτη και αφορά δάνεια που συνάπτουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το ανώτατο ύψος του δανείου, που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση και του οποίου το επιτόκιο θα τυγχάνει επιδότησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 800 χιλιάδες ευρώ. Στο Σχέδιο θα μπορούν να συμμετέχουν και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέσω της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. Και γι’ αυτά ισχύει η πρόνοια περί εξαιρέσως επιχειρηματικών δανείων, των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης. Η επιδότηση επιτοκίου για το 1ο και 2ο έτος είναι για τις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους μέχρι 350 μονάδες βάσης. Για το 3ο – 4ο έτος στις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους η επιδότηση θα είναι μέχρι 200 μονάδες βάσης και για τις μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι τις 150 μονάδες βάσης.

Αυξήθηκαν καταθέσεις και δάνεια

Βάσει των τελευταίων στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο 2020 κατέγραψαν καθαρή αύξηση 36,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση 366,5 εκατ. τον Αύγουστο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο -0,6%, σε σύγκριση με μηδενικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής τον Αύγουστο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Σεπτέμβριο 2020 έφθασε στα 48 δισ. ευρώ. Τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο 2020 κατέγραψαν καθαρή αύξηση 218,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με καθαρή μείωση 60,7 εκατ. τον Αύγουστο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -3,8%, σε σύγκριση με -4,4% τον Αύγουστο 2020. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Σεπτέμβριο 2020 έφθασε στα 31,9 δισ. Η ΚΤΚ αναφέρει στα στοιχεία της πως η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, είχε αυξητική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια. Η αναστολή δόσεων αφορούσε δάνεια από Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους 10,4 δισ. ευρώ.

 

Source: kathimerini.com.cy